تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: برنامه ي شيشه اي هاي گمنام چيست؟
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
شيشه اي هاي گمنام انجمني متشكل ازافرادي است كه اعتياد به شيشه مشكل اصلي زندگي شان بوده است . تنها لازمه ي عضويت تمايل به پاك ماندن و هدايت به سمت يك زندگي هشيارانه است. هيچ شرط وشروطي براي عضويت وجود ندارد . هرگروه بوسيله ي كمكهاي داوطلبانه ي اعضا،متكي به خود مي باشد.

اعضاي شيشه اي هاي گمنام براي درميان گذاشتن حمايت وهمدلي وايجاد يك فضاي امن براي پاك ماندن، بطور مرتب گرد هم مي آيند . اين يك برنامه ي پرهيز كامل ازمصرف شيشه ، الكل ،مواد استنشاقي وهمچنين هرنوع مواد روان گردان است


آيا شما داراي اختلالات شيشه هستيد؟


آيا محرك يك مشكل درزندگي شماست؟ آيا شما يك معتاد هستيد؟

مي توانيد به اين سؤالات پاسخ دهيد. براي بسياري ازما كه شكست را پذيرفته ايم ، جواب بسيار روشن است. بله ما با محرك مشكل داشتيم وخودمان نتوانستيم مشكلاتمان را حل كنيم. ما بايد شكست را مي پذيرفتيم تا پيروز شويم . محرك به ما دستور مي داد.


ما نمي توانستيم مواد مصرفي خود را كنترل كنيم . چيزي كه درآخرهفته يا گاه گاه استفاده مي كرديم ، به مصرف روزانه تبديل شد.به زودي دريافتيم كه هيچ كس قادرنيست به ما كمك كند. درحقيقت ازبي قدرتي براي حل مشكلاتمان رنج مي برديم .


بعضي ازما ازمحرك به عنوان وسيله اي براي كاركردن بيشتروسخت تراستفاده مي كرديم . اما نمي توانستيم كاررا به پايان برسانيم . ديگران براي ساعتها به دست وصورت خود « وَر» مي رفتند يا موهاي خود را

مي كشيدند. بعضي ازما ميل . غيرقابل كنترلي داشتيم .عده اي ازما ، فكر مي كرديم ونقشه مي كشيديم وكاري درآن مورد انجام نمي داديم اما خودمان را خيلي مشغول مي كرديم ونمي توانستيم به موقع سر كاربرويم .


خودمان را با اين افكارفريب مي داديم كه : خوبه كه تا آخرشب ها بيدار بمانيم، واين كه شيشه تحت كنترل ماست وهروقت كه بخواهيم مي توانيم آن

را كنار بگذاريم. يا نمي توانيم ازعهده ي ترك كردن برآييم. و اين كه مصرف، درزندگي ما تأثيري نمي گذارد.


ممكن است دوستي را مي ديديم كه به زندان افتاده بود . يا خانه ويا كارش راازدست داده بود ويا اعتماد خانواده اش را ازدست داده ويا مرده بود. اما افكار بسته ي ما نمي پذيرفت كه ما نفربعدي هستيم كه اين عواقب در انتظارش است .

بسياري ازما هيچ راه گريزي را نمي ديديم وباور داشتيم كه تا هنگام مرگ مصرف خواهيم كرد.

به طور كلي اگر براي يك لحظه با خود صادق بوديم ، درمي يافتيم كه مصرف مواد، ظاهراُ باعث مشكلات برطرف نشدني درزندگي ما مي شود.

تنها راه خروج ازمشكل اين بود كه ما شهامت پذيرش اعتياد به محرك را داشتيم . تنها دوست آن زمان ما داشت ما را مي كشت .

مشارکت یک عضو این انجمن.
با سلام
فريبرزم معتاد .دوستان مصرف شيشه با من كاري كرد كه من با وجود اينكه خونه و زندگي داشتم ولي هميشه خودمو تو انباري حبس كرده بودم .دوستان من امروز به لطف خدا و برنامه 12قدمي معتادان گمنام 4ماه و 22 روز پاكي دارم .در حال كار كردن قدمها هستم از خدا ميخوام عملكرد اين قدمها رو داشته باشم و بتونم تو زندگيم به اجرا بزارمشون.من يك روز پاك ماندن برام ارزو بود .خدا رو صد هزار مرتبه شكر زندگي خوبي دارم تا زماني هم كه مواد نزنم حالم خوبه.
لینک مرجع