تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال هشتم قدم هفتم الانان
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
۸-اکنون چه عیبی بیشترین دردسررابرای من ایجاد می کند؟ این عیب چه فوایدی برای من دارد ؟ چه مشکلاتی ایجاد میکند ؟
بزرگترین عیبی که در خودم میدانم نقص ترس درمواقع خاص هستش که بلافاصله خودمحوری از آستین این ترس خارج میشود وبعضا به دیگران صدمه میزند . من بااین خود محوری که ریشه اصلیش ترس میباشد احساس فهم وحل مشکل را دارم ولی مسئله ای که برای دیگران ایجاد میکند آزادی این افراد را به خطرمیاندازد و درنتیجه دیگران از من فاصله میگیرند ولی بقولی این مشکل به سرعت از بین نخواهد رفت و نیاز به زمان دارد مهم این است که انسان پذیرش خودش وشرایط کنونی خودش را داشته باشد وبه وضوح بتواند این مشکلات را ببیند و صادقانه به آنها اعتراف کند بعد آرام آرام پروسه تغییر و تبدیل این منفی به مثبت را هم خواهد گذراند .
لینک مرجع