تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال دهم قدم هفتم الانان
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سوال دهم - آیا من یک (راهنما) دارم ؟ اگرندارم چگونه میتوانم از کسی درخواست کمک کنم ؟
بله من یک راهنما دارم ولی اگر نمیداشتم میتوانستم باحضور درجلسات و شناخت افراد و نزدیکی ومشابهت های زیادی که درزندگی هردوی ما بطورمشترک دیده میشود و نزدیک احساس ها و کل مطالبی که درمورد یک را هنما درکتاب راهنما ورهجو باید درنظرگرفت یک راهنما برای خودم درنظربگیرم .
لینک مرجع