تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال یازدهم قدم هفتم الانان
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سوال یازدهم - باید به چه کمبودهای اخلاقی غلبه کنم تابه خوداجازه دهم که ازیک راهنما کمک بخواهم ؟
یکی از بزرگترین کمبود اخلاقی که من باید دردرجه اول به آن غلبه کنم این است که من از همه بهتر وفهمیتر وداناترنیستم و برای اینکه به تنهایی وباسرخود تصمیم نگیرم نیاز به کمک ٬ مشورت وهمراهی دارم .
لینک مرجع