تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال دوازدهم قدم هفتم الانان
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سوال دوازدهم - چکونه می توانم بانیروی برترم دربرطرف کردن عیوبم مشارکت کنم ؟
روشهای مختلفی برای مشارکت بانیروی برتر هست بعضی ها از طریق نماز خواندن وفکرکردن برروی روابطشان باخداوند را موثرمیدانند ٬ بعضی زانو میزنند واز خداوند درخواست می کنند .تانواقص اخلاقی شان را برطرف کند ولی به نظر من باصداقت کامل واگذار کردن همه چیز به خداوند احساس آزادی به منی میدهد و بااین پشتوانه قوی احساس قدرتمندی وتوانایی بیشتری برای ادامه راه دارم .
لینک مرجع