تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال سیزدهم قدم هفتم الانان
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سوال سیزدهم - چه تغییرات مثبتی می توانم درخودم ایجاد کنم ؟
پذیرش کنونی خودم وعشق به دیگران که درگذشته هرگز احساس نمیکردم دریچه ای دیگر از زندگی مملو از لذت و زیبایی را به روی من باز کرده که از دید خودم یکی از بزرگتری تغییراتی است که درتمام طول عمرم برایم رخ داده است من درگذشته فقط عمرمیکردم ولی خوشحالم که امروز زندگی میکنم واز تمام مواهب زندگی که خداوند به من ارزانی داشته برخوردارم و برای تغییرات بیشتر صبرکافی را به من ارزانی داشته و میدانم که بازمان اوضاع حتما زیباترو دلنشین ترهم خواهد شد .
لینک مرجع