تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال پانزدهم قدم هفتم الانان
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سوال پانزده ـ درطول این هفته برای تمرین کردن یک رفتارمثبت چه کاری می توانم انجام دهم ؟
بسیاری از ویزگیهای شخصیتی که ماباآنها مبارزه می کنیم ٬‌می توانند به نتایج مثبتی شکل پیداکنند بعنوان مثال تمایل به کنترل دیگران میتواند به توانایی رهبری و یااینکه حس قضاوت منفی به قضاوت مثبت و دید نکات مثبت افراد تبدیل شود .
لینک مرجع