تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: کتابخوانی قدم سوم الاتین
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.

قدم سوم :

"تصميم كرفتيم كه اراده و زندگيمان را به پروردگاري كه خود درك ميكرديم بسپاريم. "

قدم سوم دعوت به ( عمل ) مي كند. اين قدم با كلمات " تصميم گرفتيم …… " شروع مي شود. اين ممكن است براي بعضي ها سخت و براي عده اي ديگر آسان باشد . ما بايد اعتقاد بياوريم كه انجام اراده و خواست خداوند راهيپ معتبر و قابل اعتماد براي رسيدن به يك خوشحالي واقعي و صادقانه است.
هركدام از ما رها و آزاد هستيم قدرت برتر ، نيرويش را به ما تحميل نميكند. تصميم قبول و پذيرش و يا رد كردن و نپذيرفتن آن به عهده خود ماست.
"عكس العملهاي شخصي " وقتي به جلسات فرزندان الکلی ها آمدم هيچ " نيروي برتري " نداشتم . آخرين كلمات اين قدم ، براي من ، بسيار مهم است "پروردگاري كه خود درك مي كرديم ".
من به شيوه اي كه خود مي خواهم و به طريقه اي كه فكر مي كنم او هم خواهان همان راه است ، به پروردگار معتقد هستم . اين كمك بسيار زيادي به من كرده است زيرا كه من به هيچ مذهبي اعتقاد ندارم.
احساس مي كردم كه قسمتي از وجود خود را گم كرده ام ، يك قسمتي كه بسيار ضروري و حياتي بود وبه من كمك مي كرد تا از زندگي لذت ببرم . آموختم كه مي توانم با برگشتن و روي آوردن به خداوند اين قسمت از دست رفته را بازيابم . به واسطه او من مي توانستم سلامت عقلي راكه به آن احتياج داشتم دوباره به دست آورم.
اين مهم نبود كه ديگران راجع به او (نيروي برتر ) چه عقيده و نظري دارند، اين عقيده من نسبت به اوست كه مهم است . |هركس اين امكان را داد كه نسبت به نيروي برتر چه عقيده اي داشته باشد اين قدم از من مي خواهد به انجام كاري بپردازم كه قبل از آمدن به جلسات فرزندان الکلی ها بندرت نمي توانستم انجام دهم ، " يك تصميم گيري " من مجبور بودم كه خواهان و مايل به كار كردن و ملاقات نيروي برترم به صورت نسبي باشم . در انتها ،چيزي كه روشن است ، اين مي باشد كه اين زندگي ، زندگي من است و نسبت به آن نگران هستم . ( به زندگيم علاقه دارم و نسبت به آن احساس مسئوليت دارم)
من آرزوها و خواسته هايم را آنچنان تعريف ومعين كرده ام كه دوست داشتم اتفاق بيفتد. هنگامي كه نمي توانم آنها را داشته باشم {وبه آن شيوه اي كه خودم مي خواهم به آنها برسم } به خواستي كه خداوند براي من درنظر دارد مي نگرم . سعي مي كنم به خاطر بياورم كه مشكلي كه روبروي من است و با آن مواجه هستم هرگز از قدرتي كه پشتيبان من است و به آن تكيه دارم قوي تر نيست .

(پایدار باشید.)
لینک مرجع