تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال دوم قدم سوم الاتین
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.

2- چطور مي توانيم ذهنمان را باز كنيم و به چيزهايي كه ديگران براي كمك كردن به ما مي گويند گوش فرا دهيم ؟
لینک مرجع