تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال سوم قدم سوم الاتین
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.

3- شعار " رها كن و به خدا بسپار " چطور با اين قدم در ارتباط است؟
لینک مرجع