تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال چهارم قدم سوم الاتین
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.

4- چطور مي توانيم از " اراده و خواست خداوند براي خودمان " مطلع شويم؟
لینک مرجع