تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال پنجم قدم سوم الاتین
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.

5- اين قدم براي ما چه كار خواهد كرد : آيا به ما آرامش خواهد داد ؟ ويا اينكه اين قدرت را به ما مي دهد كه وقتي به دليل انجام ندادن قسمتي از وظايفمان كارها به خوبي پيشرفت نكردن ، از ديگران عذرخواهي كنيم تا ما را سرزنش نكنند؟
لینک مرجع