تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال چهارم قدم چهارم الاتین
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.

4- آيا ما خواهان پذيرش انتقاد هستيم و يا اينكه سريعا" شروع به جانبداري از كاري كه انجام داده ايم مي كنيم؟
لینک مرجع