تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال هفتم قدم چهارم الاتین
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
8- آيا سعي مي كنيم كه با پيدا كردن راهي سالم برا ي عصبانيت هاي خود همچون ، ورزش، نوشتن ، سخت كار كردن ….. حالات و اخلاق خويش را كنترل كينم ؟ و يا اينكه هنگاميكه به ميل مارفتار نميشود خونسردي خود را از دست داده و صدايمان را بلند مي كنيم ؟
لینک مرجع