تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال نهم قدم چهارم الاتین
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.

9- آيا ما بازنده هاي خوبي هستيم ؟آيا مي توانيم شكست و ياس و نااميدي را بدون هيچ گله و شكايتي بپذيريم ؟
لینک مرجع