تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال سیزدهم قدم چهارم الاتین
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.

13- آيا مي توانيم از اتفاقات خوبي كه برايمان رخ مي دهد لذت ببريم و يااينكه هميشه به دنبال آشوب و عيب تراشي هستيم ؟
لینک مرجع