تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال چهاردهم قدم چهارم الاتین
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.

14- آيا مي توانيم از موفقيت ها و خوشبختي ديگران لذت ببريم و يا اينكه به اين احساس خوب آنها رشك مي بريم و حسادت مي كنيم ؟ آيا هنگامي كه ديگران بيشتر از آنچه كه ما داريم دارند و انجام مي دهند ، احساس رنجش مي كنيم ؟
لینک مرجع