تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال پانزدهم قدم چهارم الاتین
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.

15- آيا شديدا" عيب جو و خرده گير هستيم ؟ آيا هميشه گله منديم و اعتراض داريم ؟ چرا هنگامي كه از خودمان احساس رضايت نمي كنيم به دنبال پيدا كردن ايرادي در ديگران هستيم ؟
لینک مرجع