تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال هجدهم قدم چهارم الاتین
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.

18- آيا با ديگران همانطوري رفتار مي كنيم كه دلمان مي خواهد با ما رفتار شود؟
لینک مرجع