تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال نوزدهم قدم چهارم الاتین
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.

19- آيا ما از احساسات ديگران خبر داريم و نسبت به آنها آگاه هستيم ، و يا اينكه اولين چيزي را كه به ذهنمان خطور مي كند به زبان مي آوريم ؟
لینک مرجع