تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال بیستم قدم چهارم الاتین
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.

20- آيا ما گاهي اوقات به دليل اينكه در شرايط بد روحي به سر مي بريم ، به والدين و يا معلم هايمان خسارتي وارد كرده ايم ؟
لینک مرجع