تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: درد داره
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه ها: 1 2 3 4
بـغـض خیــــــس!!!

بعضی حرفها رو نمیشه گفت ؛

باید خورد !

ولی بعضی حرفارو نه میشه گفت،نه میشه خورد!

میمونه سر دلت !

میشه دلتنگی...میشه بغض...میشه سکوت...

میشه همون وقتی که خودتم نمیدونی چه مرگته!


نمیدونم باز امروز چه مرگمه!!!
برای بعضی درد ها

نه می توان گریه کرد ...

نه می توان فریاد زد ...

برای بعضی از دردها...

فقط می توان

نگاه کرد و شکست
ميگفتند : سختي ها نمك زندگي است ....

اما چرا كسي نفهميد كه "نمك " براي من كه خاطراتم زخمي است ...

شور نيست ....

مزه ي درد ميدهد...


درد
مرا انتخاب کرد
من
تو را
تو
رفتن را
آسوده برو
دلواپس نباش
من و درد و یادت
تا ابد با هم هستیم..
درد من تنهـا یی ام نیستـــ!!

درد مـن اين استـــــ

که هـــر روز

از خودمـــــ ميپرسمـــــ

مگـر خودش مــــرا انتخابـــ

نکــــرد؟!
[تصویر: 91304487300981256888.jpg]
التماست نمیکنم....
التماست نمي كنم
هرگز گمان نكن كه اين واژه را
در وادي آوازهاي من خواهي شنيد
تنها مي نويسم بيا
بيا و لحظه يي كنار فانوس نفس هاي من آرام بگير
نگاه كن
ساعت از سكوت ترانه هم گذشته است
اگرنگاه گمانم به راه آمدنت نبود
ساعتي پيش
اين انتظار شبانه را به خلوت ناب خواب هاي تو مي سپردم
حال هم
به چراغ همين كوچه ي كوتاه مان قسم
بارش قطره يي از ابر باراني نگاهم كافي ست
تا از تنگه ي تولد ترانه طلوع كني
اما
تو را به جان نفس هاي نرم كبوتران هره نشين
بيا و امشب را
بي واسطه ي رابطهكه هاي گريه كنارم باش
مگر چه مي شود
يكبار بي پوشش پرده ي باران تماشايت كنم ؟
ها ؟
چه مي شود ؟
ﮔــــﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷــــﻢ!


ﻣـــﻦ ﺩﺭﺩ ﻣــــــــﯽ ﮐــﺸــﻢ ؛ﺗــــﻮ ﺍﻣــــﺎ .…


ﭼﺸﻢ ﻫـــــﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﺒﻨـــــــﺪ


! ﺳﺨﺖ ﺍﺳﺖ ﺑـﺪﺍﻧـــــﻢ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ،


ﻭ ﺑﯽ ﺧﯿــــــــــﺎﻟﯽ …
[تصویر: 09397893012166894111.jpg]
ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺭﺩ
" ﺍﻣﺮﻭﺯ "
ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ
ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ
" ﺩﯾﺮﻭﺯ "
ﺗﻤﺎﻡ ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﯽ!
صفحه ها: 1 2 3 4
لینک مرجع