تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: هواى دونفره
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه ها: 1 2 3
[تصویر: Bridge_Red_Umbrella_Rain.jpg]

ﻣﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﺭﺍﻧﯿﻢ

ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭼﺘﺮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺴﺖ!!!

ﭼﺘﺮﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﺍﯼ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﯾﻢ ﻭ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻋﺸﻖ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ !!!

ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯿﻢ ﺧﯿﺲ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﻭ ﺳﺮﻣﺎ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺧﻮﺭﺩ

ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ :

" ﯾﮏ ﻋﺸــــ ♥ ـــــﻖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ "
چقدر دورتر از احساسم ایستاده ای!

از این فاصله

تو...

حتی صدایم را نمی شنوی

چه برسد به دلتنگی!

ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ ﻫﻮﺍﯼ ﺍﻻﻥ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮﻩ ﺳﺖ !
ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﻭ ﻣﻦ ﻣﺠﺒﻮﺭﻡ ”ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ”دلتنگى ﺁﺳﻤﻮﻥ ﺭﻭ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻢ ...
نه سرما اثر کردنی ست نه باران خیس کردنی
اگر تو با من قدم بزنی !
ﺍَﻧــﺪَﮐﯽ ﻋﺎﺷِــﻘﺎﻧﻪ ﺗـَـﺮ ﺯﯾــﺮ ﺍﯾــﻦ ﺑــﺎﺭﺍﻥ ﺑِــﻤﺎﻧـــــ ...

ﺍَﺑـــﺮ ﺭﺍ ﺑـــﻮﺳﯿــﺪﻩ ﺍﻡ ﺗﺎ ﺑــﻮﺳﻪ ﺑــﺎﺭﺍﻧَﺖ ﮐُــﻨَﺪ !!
هوای دو نفره داشتن
نه ابر می خواهد نه باران
کافی ست حواسمان بهم باشد . . .
.

من شانه های تو را می خواهم و خیابان های خواب هایم را …
چشم های تو . . .
فرآیند اکسیژن را به همراه دارد . . .
من از نگاه به چشمان تو . . .
نفــــــــس میگیرم . . .
بارون داره هدر میشه بیا با من قدم بزن

دلم داره پر میزنه واسه تو و قدم زدن

وقتی هوا بارونیه دلم برات تنگ میشه باز

نمیدونی تو این هوا چشات چه خوشرنگ میشه باز
[تصویر: 1393705293.jpg][/size]
صفحه ها: 1 2 3
لینک مرجع