تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال هفتم قدم هشتم
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سوال هفت -آیا برای کسب تمایل به خواستن (جبران خطاها) دعا کرده ام؟ چطور به خود اجازه می دهم که در خلال تمایل به جبران خطاهایم، صبر کرده و رشد نمایم؟
مسلما برای تمایل به جبران خسارتها دست به دعا برمیداریم زیراکه گاهی انسان دچاروسوسه میشود ورد پای خود را رها کرده به دنبا ل مشکل و توجیه وتفسیرهای سابق میگردد ولی برای اینکه آینده را بسازم گدشته ام را توشه راه آینده می کنم ولی باویرانه های گذشته امروزم را نمی سازم میخواهم سبکبال باشم وزندگی پرعشق و معنویت را برایم خودم بناکنم و باصبر وپشتوانه قراردادن نیروی برترم رشد معنوی خویش را پایه ریزی می نمایم .
لینک مرجع