تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال نهم قدم هشتم
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سوال نهم - کدام افراد هستند که می خواهم اول از همه با آنها ارتباط برقرار کنم؟ چرا؟
برای من اولین کسی که میخواهم بااو ارتباط برقرارکنم خودم هستم زیرا که ندانم کاریهای که درنتیجه سعی در کنترل و مراقبت ازدیگران کردم صدمه های بسیار بالای برای من ایجاد کرد که از جمله از خودتهی شدن روز بروزم بود و کارهای که همیشه نیمه وناتمام میماند پروژه های که به موفقیت نمیرسد واحساس گناه ونامرادی که همیشه درقلبم داشتم باعث میشد که از مواهب زندگی که بارزترینش آرامش بود بهره مند نشوم دروهله اول باید ازخودم جبران خسارت کنم وبتوانم خودم راهمانگونه که هستم بپذیرم ودوست داشته باشم و باخودجدیدم آشنا شوم و بدینوسیله بقیه مسیرهموار و آماده میشود .
لینک مرجع