تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: ترس ... طرحي براي بهبودي ..
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سوال 6 _ اگر بدترين ترسهايم به حقيقت بپيوندند ، چطور مرا تحت تاثير قرار خواهند داد ؟
سوال 6 _ اگر بدترين ترسهايم به حقيقت بپيوندند ، چطور مرا تحت تاثير قرار خواهند داد ؟

همین فکر کردن به اینکه به حقیقت ختم میشوند مرا ذره ذره تحلیل میده .وای به روزی که حقیقتی ببینم.
لینک مرجع