تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال چهارم قدم دهم الانان
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سوال چهار-وقتی احساس می کنم که سریع پیشرفت نمی کنم چطور می توانم با خودم صبور باشم؟
وقتی که احساس میکنم که سریع پیشرفت نمیکنم یعنی اینکه واقعا فروتنی و روشن بینی وصداقت لازم دراین قدم را از دست دادم و دوباره حق به جانب و هستم وقتیکه غرور وخودخواهی وعادات قدیم مرامحاصره میکند فکرکردن هم برایم دشوار میشود چه رسد که به اعمال ورفتار اشتباه و مضر خود اعتراف کنم .درنتیجه بابرقراری آرامش و قبول عجزم سعی میکنم باخودم مهربان باشم و پذیرش شرایط کنونی خودراداشته وسعی درپذیرش بیشتر در خودم داشته باشم .
لینک مرجع