تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال پنجم قدم دهم الانان
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سوال پنج -تهیه ترازنامه لحظه ای در چه مواقعی لازم است؟
یک فهرست لحظه ای درهرزمان از طول روز که احساس کردیم اشتباهی انجام داده ایم . می تواند استفاده شود . می توانیم مسئولیت نقش خود رابپذیریم . در آن لحظه متوقف شویم وبه اشتباهمان اعتراف کنیم و نسبت به نوع دیگر واکنشمان ٬ از خودمان سوال کنیم .
لینک مرجع