تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال هشتم قدم دهم الانان
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سوال هشت - وقتی اشتباهاتم را تکرار می کنم چه چیزی می تواند به من کمک کند که خودم را بپذیرم؟
من در کارکرد قدم دهم هربار که دوباره دچار لغزش میشوم به درخواست کمک از قدرت مافوق خودم ادامه میدهم . وقتی که لیست کارهای روزانه خود را بررسی میکنم ونقاط ضعف خود را به کررات می بینم آنها را بارها وبارها به خدا اعتراف میکنم و آماده میشوم وخاضعانه از خداوند می خواهم که آنهارااز بین ببرد .
لینک مرجع