تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال هیجدهم قدم دهم الانان
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سوال هیجده - چه تمرین های کوچکی می توانم انجام دهم که روی پای خود بایستم؟
اول از همه دوست دارم نه گفتن یاد بگیرم - بالا بردن اعتماد به نفسم - تراز گرفتن از خودم به طور لحظه ای - بعضی مواقع سکوت کردن در مقابل بیماران اطراف
لینک مرجع