تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال بیست وسوم قدم دهم الانان
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سوال بیست وسه - آیا چیزی وجود دارد که من احتیاج داشته باشم نگاه دقیقتری به آن بیاندازم؟ کدام است؟
بله وجود دارد
اتکا به نیروی برتر- چون بعضی مواقع با اینکه قدم دهم هستم احساس بی ایمانی میکنم
انضباط - در مورد رفتن به جلسات بعضی اوقات تنبلی میکنم با اینکه میدانم پیروی از اصول باعث میشه تو مسیر بهبودی باشیم ولی بی انضباطی میکنم
صبر - بعضی وقات تحمل مشکلات ندارم و اکثر نواقصم باعث میشه بی صبر بشم
لینک مرجع