تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال بیست و پنجم قدم دهم الانان
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سوال بیست و پنج - چطور مشورت کردن در مورد ترازنامه روزانه قدم دهم با شخص دیگری مثلا راهنمایم می توانست به من کمک کند؟
لینک مرجع