تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: به تغيير فكر كن ...
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه ها: 1 2
يگانه تحولي را كه ميتوان آنرا تحول ناميد ....تحول + شادماني است و احساس رضايت از خود ...

اگر گلهاي شادماني بر تو و لبانت شكوفا نشود تو متحول نميشوي ... دنياي اطراف متحول نميشود !!...

ما دست از تغيير ديگران و دنياي اطرافمان بر ميداريم ، براي تغيير جا به جا نميشويم ..

آدمي هر كجا برود خودش را با خودش مي برد !!!...
اين براي من آسانتر بود كه تقصيرات را به گردن ديگران بيندازم و احساس آزردگي كنم ، تا اينكه به خودم بينديشم ....

خود آزاري ها به من كمك نمي كرد ، زندگيم و احساسم را تغيير نميداد !!!....
اگر من به فكر خودم نباشم چه كسي به فكر من خواهد بود ؟؟ و اگر فقط به فكر خودم باشم من چه هستم ؟....
و اكنون اين گونه نيست _ پس چه موقع ؟؟؟...
آموزشی جدید لازم است تا قلب را بیدار کند.وقتی که قلب بیدار شود،ذهن را در مسیر هدایت خواهد کرد و نوری از قلب به ذهن خواهد تابید.
برای انسانهای بزرگ بن بست وجود ندارد. چون بر این باورند که: یا راهی خواهند یافت یا راهی خواهند ساخت
در زندگي از چيزهاي زيادي ميترسيدم و نگران بودم تا اينكه آنها را تجربه كردم و حالا ترسهاي قبل را ندارم !!....

از تنهايي ميترسيدم ، تا اينكه ياد گرفتم خودم را دوست بدارم ....

از شكست ميترسيدم ، تا اينكه ياد گرفتم تلاش نكردن يعني شكست ....

از دوست نداشته شدن ميترسيدم ، تا اينكه ياد گرفتم هر كسي حق انتخاب و نظري دارد .

از درد ميترسيدم ، تا اينكه ياد گرفتم درد كشيدن براي رشد روح لازم است .

از حقيقت ميترسيدم ، تا اينكه ياد گرفتم زشتي در دروغ و ناصادقي است ...

از سرنوشت و زندگي ميترسيدم ، تا اينكه ياد گرفتم من توان تغيير آن را دارم ...

از آينده ميترسيدم ، تا اينكه ياد گرفتم با استفاده از امروز ميتوان آينده بهتري ساخت و خدا با من است ...

از گذشته ميترسيدم ، تا اينكه ياد گرفتم گذشته توان آزار رساندن به من را ندارد ....

و بالاخره از تغيير ميترسيدم ، تا اينكه ياد گرفتم حتي زيباترين پروانه ها هم قبل از پرواز ميتوانند كرم باشند و تغيير آنها را زيباتر ميكند . flower
عجز حالتي روحاني وو موهبتي الهي استت ، كه درك آن فقط سهم كساني ميشود كه از آنچه كه هستند خسته اند و آمادگي تحول دارند و تشنه ي تغييرند ..باور كردند كه به تغيير نياز دارند ...
وقتي كه راه نميروي ، زمين هم نميخوري ....و اين زمين نخوردن محصول سك و ن است ، نه مهارت ..!!!

وقتيكه تصميمي نمي گيري ،كاري نميكني ، اشتباه هم نميكني ، و اين اشتباه نكردن، محصول انفعال است ، نه انتخاب ...!!
اكثر انسانها حتي جسارت بخشيدن و دور ريختن لباسهايي را كه مدتهاست در كمد هاشان آويخته شده را ندارند ..
بعد از انها توقع داريم باورهاي غلطي كه سالهاست در ذهنشان زنجير شده را به راحتي كنار بگذارند و تغيير دهند . ..

جهل نرمترين بالشي ست كه انسان ميتواند سر خود را بگذارد و بخوابد...
در بدترین ما آنقدر خوبی هست ، که در بهترین ما آنقدر بدی هست ...

که هیچ یک از ما شایسته نیست که از دیگران عیبجویی کنیم .

زندگی بمن یاد داد ، اگر قضاوت نادرستی در مورد کسی کنم ، دنیا تمام تلاش اش را میکند که مرا در وضعیت او قرار دهد ، تا به من ثابت کند ، در تاریکی همه ما شبیه همدیگریم ...
صفحه ها: 1 2
لینک مرجع