تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 4-سنت دو نارانان
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سوال چهارم
برای خدمت در گروه به انجام چکاری علاقه مندم؟
هر کاری در توانم باشد
خوش آمدگویی ، تجربه گفتن ،مشارکت کردن ، خدمت های مختلف گرفتن
همه باید برای رشد گروه کمک کنند .
در گذشته خیلی دوست داشتم منشی یا مسیول نشریات بشوم منشی را یک فرد همه چیز دان وصاحب جلسه تصور میکردم احساس میکردم عقل کل است همه چیز میداند و نشریات را هم به دلیل اینکه پول کافی برای خرید نداشتم که همه ی انها را بخرم واستفاده کنم,قبلا نااگاه بودم ولی حالا که درکم رفته بالا نوع خدمت برایم مهم نیست هرکاری که برعهده ی من بربیاید انجام میدهم حتی تمیز کردن اتاق یا باخواندن پمفلیت ها میتوانم به جلسه خدمت کنم
لینک مرجع