تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال5 - سنت دو
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سوال پنجم
آیا در گروه من جایگاه های رهبری دوره ای وجود دارد؟
دوره ای بودن مسئولیتها در هر گروه به خاطر دادن فرصت به تمامی افراد و جلوگیری از ایجاد خود بزرگ بینی در فرد خدمتگزار بسیار مهم است.
وقتی خدمت دوره ای باشد به همه فرصت خدمت داده میشود تا کسانی هم که از عزت نفس کمتری برخوردارند هم فرصت داشته باشند خود را پیدا کنند.
خدمتها معمولا در گروه ما چرخشی و رهبری هر هفته عوض میشود.
خدمت چرخشی به خود شخص هم کمک میکند تا متوجه شود او خدا و حاکم نیست و به نواقص خود پی ببرد.
امروز به جای اینکه بگیم رهبر میگیم گرداننده چون ما فقط یک رهبر داریم اما درجلسات هر یک ماه یا سه ماه با وجدان گروه گرفتن در جلسات اداری منشی گرداننده مسیول نشریات خزانه دار خوش امد گو تدارکات را معین میکنم تا همه بتواندد مسیولیت بگیرند نه اینکه هر مسیولیتی مخصوص نفر خاصی باشد انها را گردشی میکنند که نه کسی احساس حاکمیت کند وکسی که اعتماد به نفسش پایین است با گرفتن مسیولیت اعتماد به نفسش بالارود
لینک مرجع