تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 6- سنت دوم
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سوال ششم
چگونه میتوانم در خدمت به جلسه و جاهای دیگر سهیم باشم؟
میتوانم در رای گیری ها شرکت کنم
خدمت های چرخشی را بگیرم.
میتوانم در مقابل اعضایی که خلاف اصول در گروه صحبت میکنند نظر خود را اعلام کنم و اگر آگاهی دارم به گروه بدهم.
سهم خود را به عنوان یک عضو به درستی انجام دهم.
میتوانم در جلسات اداری شرکت کنم نظر بدهم وقت اضافی به غیر از جلسه برای تازه واردین بگذارم تاجذب جلسه بشوند سعی به برطرف کردن کمبودها و نواقص,جلسه کنم مشارکت همراه با تجربه نیرو امیدبه دوستانم بدهم در گروه اغتشاش بوجود نیاورم سرساعت درکلاس حاضرشوم و سرساعت بزنم بیرون تا کسی خسارت نبیند
لینک مرجع