تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 7 - سنت دوم
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سوال هفتم
آیا گروه من تا به حال رای وجدان گروه گرفته است؟
آیا همه افراد گروه ما در روند رای وجدان گروه سهیم بودند؟
بله
در گروه ما رای وجدانها کتبی می باشد .تا گمنامی اعضا حفظ شود.بخصوص رای وجدانها برای اعضا خدمتگزار.
و معمولا سعی بر این میشود که همه اعضای حاضر نه تنها در رای گیری بلکه در نظر و مشورت گروهی نیز مشارکت داشته باشند .حتی اعضای که تازه چند ماه است به گروه می آیند.
گاهی یک عضو جدید تجربه ای دارد که میتواند کار ساز باشد.
شاید نتوان نظر همه اعضا رادر ساختار پیاده کرد اما همین که همه شرکت میکنندو نظرشان را میگویند این به نشانه این است که حرف همه مهم است و همه احساس خوبی دارند که در یک تصمیم گیری شرکت کرده اند.همین موضوع عزت نفس اعضا را بالا میبرد.
لینک مرجع