تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 8 - سنت دوم
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سوال هشتم
اگر فردی در گروه شروع به حکم فرمایی و سلطه جویی کند،من چکاری میتوانم انجام دهم؟
لینک مرجع