تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 10 - سنت دوم
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سوال دهم
چگونه خواستار حمایت از وجدان گروه باشم حتی اگر با آن موافق نباشم؟
حتما نظرم را میگویم،و بد از رای گیری حتی اگر مخالف نظر من باشد به آن احترام میگذارم و از آن حمایت میکنم. و پیروی میکنم.
میگذارم گروه خود با سعی و خطا رشد کند.
منافع مشترک را در نظر میگیرم.
چون میدانم خداوند در رای گیری حضور داشته است.
لینک مرجع