تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 11 - سنت دوم
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سوال یازدهم
آیا در سلامت گروهم سهیم هستم؟چگونه؟
آیا مسائل مورد علاقه خود را با عشق به گروه می آورم؟ چطور؟
لینک مرجع