تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 15 - سنت دوم
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سوال پانزدهم
آیا برای شنیدن کلام خداوند به حرف دیگران گوش میدهم؟چه میشنوم؟
لینک مرجع