تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 1_مفهوم اول
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
آیا گروه ما جلسات اداری منظم برپا میکند؟

آیا در گروه مابطور منظم در مورد اینکه چگونه میتوان هدف اصلی رابهتر پیش برد ،صحبت میشود؟
درگروه ما جلسه اداری از جلسه بهبودی جداست چون ممکن است در طی جلسه اداری بحثهایی پیش آید که گروه رو از هدف اصلی منحرف کند وهدف ما ارامش و بهبودی خانواده های معتاد است نه تشنج و در جلسه بهبودی باید به این موضوع متمرکز بود
البته این با وجدان گروه مشخص شد چون گروه حق انتخاب دارد که جلسه اداری چگونه باشد.
نظم در جلسات یعنی سرساعت شروع شدن وپایان یافتن و نظم داشتن برگزاری جلسه وماهانه برگزار شدن آن مسئولیت پذیری درخدماتاست .
هرچه جلسات اداری منسجم تری باشد گروه سالمتری خواهیم داشت
درجلسات اداری تمام تصمیممات به نسبت رساندن پیام باشد اگر خودم را درک کنم با بیمارم رابطه خوبی خواهم داشت پس بهتر پیام را میرسانم.چون یکی از دررنجها خودم هستم با حضور درجلسه به هدف نارانان کمک میکنم
همونطور که مفهوم یک میگه یکی از اصلیترین راههای رساندن پیام از طریق جلسات و به شیوه کمک یک عضو به عضو دیگر است.با مشارکت سالم میتوانم پیام رسان باشم و به قدم دوازدهم .سنت 5 و مفهوم یک عمل کنم.
به نام خدا بله جلسه نارانان اخر هر ماه بعداز برگذاری جلسه نارانان جلسات اداری خود را برگذار میکند و منشی و نشریات وخزانه دار و خوش امد گو را به مدت یک ماه با وجدان گروه گرفتن اعضا انتخاب میکنند نماینده ی بین گروه را برای شش ماه انتخاب میکنند و کمبود ها ومشکلات گروه را با همدیگر درمیان میگذارند وبا وجدان گروه گرفتن به رفع انها تلاش میکنند
هدف اصلی جلسه ی نارانان کمک به خانواده ی معتاد است ومن نوعی برای کمک کردن میتوانم به طور منظم در جلسات شرکت کنم مشارکت همراه تجربه امید و نیرو به دوستانم دهم و خدمت صادقانه بگیرم و بقیه ی اعضا را تشویق کنم که از این راها به خانواده ی معتاد کمک کند
لینک مرجع