تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال5_ سنت پنجم
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
چطور میتوانم با تازه واردین دوستانه تر رفتار کنم؟

چطور میتوانم از افرادی که مدت کوتاهی در برنامه بوده اند و یا بعد از غیبتی طولانی به جلسات برگشته اند، استقبال کنم؟
لینک مرجع