تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 11_سنت پنجم
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
آرام کردن برا ی من چه معنایی دارد؟

چگونه میتوانم آن را درمورد فردی دیگر بسط دهم؟

دادن قوت قلب به معتاد برای من به چه معناست؟

اگر عزیز من مبتلا به دیابت یا سرطان بود واکنش من نسبت به او چه تفاوتی داشت؟
لینک مرجع