تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: بیل.و
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
ما میدانیم که بسیار کم میدانیم
کتاب ما فقط و فقط جنبه پیشنهادی دارد ما میدانیم که بسیار کم میدانیم اما خداوند مرتباً اسرار بیشتری برای شما و ما فاش خواهد کرد.در دعای سحر از او سوال کنید که امروز چطور میتوانم به کسی که هنوز بیمار است کمک کنم اگر حساب و کتابتان درست باشد جواب خواهد رسید اما واضح است که از جیب خالی نمیتوان بخشش کرد رابطه خود را با پروردگار درست کنید تا رویدادهای عظیمی در زندگی شما و دیگران پدید آید آری اینها واقعیتهای بزرگ زندگی ما هستند.ای دوست خود را به خدایی که درک میکنی بسپار قصورت را به او و همنوعانت اقرار کن خرابیهای گذشته را جبران نما و از آنچه که به دست میاوری ایثار کن و به ما بپیوند ما در مجمع روحانی همراه تو ایم و در مسیر سرنوشت خیرت به طور قطع با بعضی از ما ملاقات خواهی کرد.
((خدا یار و نگهدارت باشد))
بیل و دکتر ویلیام سیلک ورت از پیشگامان AA

بیل و تجربه روحانی

بیل و من هر دو مسافران کشتی شکست خورده ایم
لینک مرجع