تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 3 قدم اول شیشه ای های گمنام
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
3- براي لحظات تنهايي و دلتنگی و بی‌حوصلگی و یا بی‌علاقگی چه كاري مي‌كرديد و يا براي داشتن اوقات استراحت و فراغت دست به چه كارهايي مي‌زديد؟ لطفاً براي هركدام يك مثال زنده بزنيد.
با نام خدا فريبرزم معتاد
در ابتدا جا داره خداي خودم رو شكر كنم .من در زمان مصرف هميشه تنها بودم و منزوي و دست به كارهاي ميزدم كه هيچ نتيجه و دستاوردي نداشت.يكي از اين كارها اين بود كه ماشين
خودمو اينقدر تميز ميكردم كه واقعا" همه از اين كارم خسته شده بودند
لینک مرجع