تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: ترس ....نتائج ترسهاي من ..
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سوال 7 _ چگونه ترسهايم تصميماتي را كه ميگيرم تحت تاثير قرار ميدهد ؟
سوال 7 _ چگونه ترسهايم تصميماتي را كه ميگيرم تحت تاثير قرار ميدهد ؟

قبلا ترسها باعث ایجاد اجبار میشد یا تصمیمی نمیگرفتم یا اگر میگرفتم با گول زدن خودم بود یه طورایی خود فریبی که حتی ممکن بود واقعیت را نبینم و تصمیم بگیرم.
الان در برنامه ترسها هستن .اما ابزار برنامه ومشورتها باعث گرفتن تصمیمی میشود .که باز هم از نتیجه اش ترس دارم.هر چقدر ترس قویتر باشه .انرزی بیشتری تحلیل میره و اتصال بیشتری با ابزارهای برنامه باید داشته باشم تا تصمیمی بگیرم.چون بسیار کند و منزوی میشوم و حالت فرار دارم
لینک مرجع