تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: ترس ... كنار امدن با ترسهايم...
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
3 _ كنار آمدن با ترسهايم ...

امروز از چه ميترسم ؟
(۲۴-۸-۱۳۹۳ ۰۹:۰۹ عصر)طلعت نوشته شده توسط: [ -> ]3 _ كنار آمدن با ترسهايم ...

امروز از چه ميترسم ؟

ترس از آينده _ ترس از دست دادن _ ترس از بيماري _ بي پولي .
ترس از آينده _ ترس از دست دادن _ ترس از بيماري
ترس شدید از آینده .. ترس از رفتارهای بیمارم .. ترس از بیمار شدن.
ترس از دست دادن عزيزم، ترس از بد بودن و كافي نبودن، ترس از واكنش اطرافيانم، ترس از عملي كردن تصميمم، ترس از آينده، ترس از بازگشت بيماري
3 _ كنار آمدن با ترسهايم ...

امروز از چه ميترسم ؟

امروز ترس از موقعیت ناشناخته مکان ناشناخته .زمان ناشناخته ترس از ناامنی ترس از اسیب ها خسارتها ترس از ادمها به شدت داره ازارم میده
لینک مرجع