تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: ترس ... كنار آمدن با ترسهايم ...
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
در چه مواردي از نيروي برترم ميترسم ؟


يافته ها .
.
.
با پاسخ دادن به پرسش هاي مربوط به ترس ، چه چيزهايي را درباره ي خودم ياد گرفتم ؟
وقتي بي اعتمادم _ وقتي احساس نا امني و تنهايي ميكنم . وقتي به قدر كافي شناخت ندارم .
من بايد يك شناخت قابل فهمي از خداوند و نيروي برتر داشته باشم . يك تعريف و شناخت هم از ترسهايم داشته باشم . سعي كنم توي جايگاه بنده خدا باشم ... نه خدا .


قسمت دوم سوال : ياد گرفتم ترسها را بايد شناسايي و تفكيك كرد ، كه كدام ترسهاي واقعي و كدام غير واقعي هستند.
ترسهاي واقعي بازدارنده و باعث احتياط ميشوند . و ترسهاي غير واقعي پيشرونده و خودمحورانه هستند .
فهميدم كه گاهي بيماري ترسها را بزرگتر از اندازه نشان ميده .
فهميدم كه من ترسهاي ناشناخته و آينده دارم ... توكل و ايمانم به خدا ضعيفه .
خوشحالم كه ترسهايم را مي شناسم .
در چه مواردي از نيروي برترم ميترسم ؟


يافته ها .
.
.
با پاسخ دادن به پرسش هاي مربوط به ترس ، چه چيزهايي را درباره ي خودم ياد گرفتم ؟


وقتی خودم را جدا از نیروی برترم میبینم.وقتی فکر میکنم اگر به نیروی برترم اعتماد کنم یا در مسیر اعتماد قرار بگیرم داشته ای رو از دست میدم .که بهش دلبستگی دارم و به خودم میگم قانون خدا رد خور نداره یطورایی خشک و طبق قانون طبیعت میبینم. و این احتمال هم هست داشته هام رو از من بگیره .مگر من با بنده دیگر چه فرق دارم که داشته هایش را از دست داد.و این روند افکار باعث ترس از نیروی برترم میشود.

ج 2:بی اعتمادم .ایمانم ضعیف .توکل ندارم.خودم را تنها و بی تکیه گاه و اتصال به خدا میبینم .تفکیک ترس واقعی وغیر واقعی ندارم .احساس ترسم اینقدر محاصره ام میکنه که تشخیص نمیدم که چه قدمی بردارم دعا نیایش وارتباطم با نیروی برترم در ترسهای شدید قطع میشه .انزوا .فرار به سراغم میاد و حتی ممکن است بدون شناخت نوع ترس به دل ترس برم وخسارت به من وارد شود
در چه مواردي از نيروي برترم ميترسم ؟ در زمانی که ایمان و اعتمادم نسبت به خدا کمرنگ بشه، برداشت های غلط و اشتباه از مشکلات و گرفتاری هایم داشته باشم، زمانی که اجازه بدم دیگران خدای من باشند من نسبت به خدا ترس خواهم داشت.
در مواردی که من خدا را جبار، ظالم و قصی میدانم، زمانهایی که از نظر خودم اشتباهات بزرگ و غیر قابل ببخششی مرتکب میشميافته ها .
.
.
با پاسخ دادن به پرسش هاي مربوط به ترس ، چه چيزهايي را درباره ي خودم ياد گرفتم ؟

اینکه ترس های من اکثرا پوچ و توخالی هستند، اینکه ترسها دو دسته اند ، ترسهای کاذب که باعث فلج شدن من میشن، اجازه حرکت، رشد و ترقی را به من نمی دهند مانند ترس از عدم موفقیت یا شکست

بعضی از ترس ها واقعی است ولی نباید اونقد پر و بال بهش داد که زندگی مون را تحت تاثیر قرار بده
لینک مرجع