تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 29 قدم اول شیشه ای های گمنام
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
29- آیا احساس می‌کنید که بدون دلیل دچار وسوسه مواد مخدر می‌شوید؟ آیا هنوز افکارتان درگیر مصرف و دوستان هم مصرفی است؟ لطفاً براي هركدام با يك مثال زنده پاسخ دهيد.
لینک مرجع